Utbildningsförvaltningen

I Lysekils kommun arbetar ca 1300 medarbetare som har Sveriges viktigaste jobb – vi gör skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Det är med andra ord ett arbete att känna stolthet över.  Vårt jobb är att ge de 14 000 invånarna i Lysekils kommun service, stöd och hjälp. Tillsammans utvecklar vi verksamheterna.

Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära havet och naturen – här finns möjlighet till både eftertanke och äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. På livetilysekil.se (se filmen här) får du veta mer om hur ett liv i vår kommun kan se ut. 

Vår vision: Lysekils kommun är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.

Beskrivning

Tjänsten innebär att du är rektor för särskolan och verksamhetschef för den centrala elevhälsan i Lysekils kommun.

Utbildningsförvaltningens organisation innefattar kultur, fritid och utbildning från förskola till gymnasieutbildning. Du kommer att ingå i förvaltningschefens ledningsgrupp och rapporterar direkt till honom.

Arbetsuppgifter

Som rektor på särskolan består uppdraget i att leda och fördela arbetet inom givna ramar samt att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med starkt fokus på pedagogiskt ledarskap. Det innebär att leda och motivera medarbetare, driva förändrings- och utvecklingsarbete, följa upp elevers utveckling mot de nationella målen och samverka med övriga rektorer inom kommunen. I detta ligger att hävda såväl nationella som lokala styrdokument. Vidare har du som rektor ansvar för budget, personal och arbetsmiljö. I uppdraget ingår också att hantera myndighetsutövningen när det gäller mottagande till särskolan. Som rektor är du garant för elevers rätt till en kvalitativt god utbildning. Att du bygger goda relationer är en förutsättning i det arbetet.

Rollen som verksamhetschef innebär ett samlat ansvar för de medicinska och psykologiska insatserna inom grund- och gymnasieskolans elevhälsa. Du som verksamhetschef har ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen samt personalansvar för skolsköterskor och psykologer. Du ska ansvara för utvecklandet av rutiner, metoder och samverkansformer för att elevhälsans uppdrag ska kunna fullföljas där barnet och eleven alltid är i fokus. Du ska också ansvara för uppföljning och utvärdering av de medicinska insatserna så att de lever upp till måluppfyllelse och har god kvalitet. Utifrån verksamhetsansvaret kommer du att leda arbetet med likvärdighet och du kommer att arbeta i nära samverkan med rektorer som har personalansvar för övrig elevhälsa på respektive grund- och gymnasieskola.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning samt god kunskap/utbildning inom såväl pedagogik som elevhälsa. Du har ett tydligt barn- och elevperspektiv, mycket god kunskap om barns hälsa och är väl förtrogen med relevant lagstiftning och styrande dokument. Du är kommunikativ, tydlig, strukturerad och systematisk med fokus på kvalitet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Rektorsutbildning ses som meriterande.  

Vi söker dig som har ett tydligt och närvarande ledarskap med varje barn/elevs bästa i fokus. Du är mål- och resultatorienterad. Du har en god förmåga att hantera ekonomi och budget. Du är stabil, modig och en orädd relationsbyggare med förmågan att skapa goda relationer med barn/elever, personal, föräldrar och externa aktörer.

Du är en god lagspelare då det är av yttersta vikt att samarbeta inom förvaltningen för att uppnå gemensamma mål. Kollegiala arbetsformer ska användas.

Du är prestigelös, kan visa både fasthet och välvilja och har intresse att bevara och utveckla värdegrundsarbetet. Du har god analytisk förmåga att tolka resultat och ha strategier för att utveckla de verksamheter du leder.

 Välkommen med din ansökan!

Villkor

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Anställningsform Umowa o pracę na czas nieokreślony
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lysekil
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/20
Kontakt
  • Lennart Olsson, 0523-613 290
Facklig företrädare
  • Nås via kommunens växel, 0523-613 000
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-02-29

Wróć do ofert pracy